Bespaartrajecten – Lean6Sigma

Lean6Sigma is zowel de kunst van het weglaten als de kunst van het toevoegen. Met bewezen technieken wordt verspillingen blootgelegd en processen geoptimaliseerd. Vroeger zag je veel van dit soort trajecten aan de technische kant van het bedrijfsleven maar tegenwoordig zie je het ook meer en meer aan de organisatorische kant van het bedrijfsleven. Het zijn immers de mensen die het moeten doen!

Een organisatie de écht Lean is, heeft respect voor haar medewerkers, in die zin dat zij worden uitgedaagd om zichzelf steeds verder te ontwikkelen en bij te dragen aan de continue verbetering. Met MKBverspilling.nl hebben wij een tool ontwikkeld om ook in de kleinste onderneming tot verbeteringen te komen. Daarnaast hebben wij “lean zijn” ook doorgetrokken op het gebied van accountancy en hier invulling aangegeven.

Een organisatie opbouwen begint op de werkvloer en dat wordt wel eens vergeten als er inmiddels een hoofdkantoor is ontstaan en deze haar eigen prioriteiten stelt. Terug naar de werkvloer (“back tot the gemba”) is cruciaal om procesverbeteringen succesvol te implementeren.

“Brown paper sessie”

Met een “Brown Paper” beschrijft u de processen zoals deze vandaag van begin tot eind werken en kan ook gebruikt worden om de processen te beschrijven zoals zij zouden moeten werken.
Het “Brown Paper” geeft een ‘totaal’ overzicht en is een goedkoop hulpmiddel. Het identificeert sterkten en kansen van een organisatie, vangt de complexiteit en toont hiaten of tekortkomingen in de operationele activiteiten. De “Brown Paper” kwantificeert de elementen van tijdigheid, volume en hoeveelheid van mensen en hulpmiddelen. Het ontwikkelt enthousiasme bij de deelnemers en maakt dat zij zich verantwoordelijk voor problemen voelen. Het “Brown Paper” geeft voortgang aan een verbeterproject en is bovendien simpel en zelfverklarend. meer weten? Wij vertellen u er graag meer over.

Verandermanagement

Verandermanagement is de toolkit om de organisatie veranderklaar te maken. Lean is de toolkit om de verandering succesvol te laten plaatsvinden. Lean en verandermanagement zijn complementair aan elkaar en kunnen elkaar enorm versterken.

Verandermanagement gaat uit van vier bouwstenen en 10 risico’s die onderkend moeten worden om een succesvolle verandering te garanderen. Het gaat om een verbeterplan, gedrag, leiderschap en organisatie. Deze vier bouwstenen dragen risico’s in zich zoals eigen belang van personeel of ineffectieve sturing door het management.

Succesvolle verandering gaat niet van de ene dag op de andere; verandering vergt een belangrijke bijdrage van iedereen, ook het management maar ook de magazijnmedewerker. Het is ook een misverstand dat we allemaal met een positief gevoel moeten veranderen. Nee, we hebben ook mensen nodig met een kritische noot maar wel in de juiste verhouding!