MKBVerspilling; rendementsverbetering voor het MKB

We willen allemaal besparen maar u weet net als wij dat besparen begint waar verspillen eindigt. Het is goed om “verspillen” centraal te stellen en niet “besparen” omdat naar mijn idee besparen meer van buiten komt en verspillen meer intern gericht is en vaak verborgen.

U heeft soms niet eens in de gaten hoeveel u aan het verspillen bent. Uw organisatie draait om gewoontes en standaardprocedures, zo zijn uw medewerkers het nou eenmaal gewend. Veranderen of dingen slimmer doen is niet altijd een automatisme.

Meer informatie?

Het is een uitdaging om veranderingen door te voeren die uw organisatie slimmer, efficiënter en effectiever maken. Het kan een lang proces zijn wat ook niet altijd lukt maar waar vaak de noodzaak wel van in gezien wordt. En als het lukt……., ja dan kan het rendement aanzienlijk verbeteren!

MKBverspilling werkt met een bedrijfsscan die op 14 gebieden van ondernemerschap, gecombineerd met uw privé situatie, prikkelende vragen aan u stelt. De vragenlijst is geheel digitaal en het resultaat is een op maat en op uw branche toegesneden adviesrapport gefocust op rendementsverbetering en latente verspillingen.

Naar de website van MKB Verspilling »