Automatiseringstrajecten administratie

Het is onze doelstelling om met zo weinig mogelijk investeringen zoveel mogelijk informatie te bewerkstelligen. Informatie wat als stuur informatie kan bijdragen aan beslissingstrajecten. Daarnaast willen wij de organisatie vitaal houden door haar medewerkers mee te laten groeien en taken opnieuw uit te vinden of te herverdelen.

Een ieder moet doen waar hij of zij goed in is en/of plezier aan beleeft. Alleen dan kan een organisatie haar medewerkers optimaal inzetten en vooruitkomen. Automatisering is bij ons dus geen middel om kosten te besparen maar vooral om de organisatie vitaler te maken en het mogelijk te maken sneller te reageren op interne veranderingen en externe gebeurtenissen.

Wij sluiten ons graag aan bij Richard Branson zijn quote “Teach people well enough so they can leave, treat them well enough so the will stay”

Voorbeeld 1 – Automatisering MKB (bouwbedrijf: 15 werknemers)

Vertaalslag van hands-on gedreven administratie naar It-gedreven informatie voorziening  in het MKB.  Meer informatie tegen lagere kosten en gebruik maken van de talenten van mensen en die inzetten daar waar nodig en tijd over is.

Strategische heroverweging huidige inrichting financiële administratie qua bezetting en gebruik van systemen. Het rendement verbeterd door automatiseren  informatievoorziening en anders verdelen van nieuwe taken binnen de organisatie.

Effect: sneller en meer informatie tegen lagere kosten. Een belangrijke voorwaarde was een compleet overzicht van de projectadministratie op maandbasis inclusief de drukkende loonkosten op de projecten. Via slimme salarisadministratie oplossing in staat om op simpele wijze de loonkosten toe te rekenen aan de verschillende projecten.

Voorbeeld 2 – Rapportagesysteem MKB (6 BV’s en 25 medewerkers)

Op verzoek klant gekeken naar de mogelijkheden om data te verwerken in een rapportagemodel op een efficiënte manier en zonder tussenkomst van manuele handelingen.

Op basis van Twinfield analysis rapportage model gebouwd wat voldoet aan de eisen van de klant. Na import en verwerking data dump via Twinfield analysis automatisch:
– herrekening en aansluiting van de onderlinge rekening-couranten
– inzicht in resultaten per werkmaatschappij en geconsolideerd op maandbasis

Besparing op inzet van kostbare tijd, meer inzicht en basis voor budgetvergelijking, prognoses en liquiditeitsplanning.