Administratie en rapportage: geen rompslomp meer

Alles wat u doet, wordt uiteindelijk samengevat in debet en credit, zowel op de balans als in de verlies- & winstrekening. Hoe fijn zou het zijn als u periodiek inzicht heeft in deze gegevens en deze van ondersteunende waarde kunnen zijn voor de beslissingen die u moet nemen? En dat allemaal met zo weinig mogelijk inspanningen!

Wilt u weten wat wij kunnen doen?

Niet automatiseren om het automatiseren maar automatiseren en rekening houden met de randvoorwaarden binnen uw organisatie. Natuurlijk kan automatisering in een kleine organisatie vrij eenvoudig zijn. Echter, in grotere organisaties heeft automatisering vrijwel altijd impact op andere afdelingen binnen de organisatie en zeker impact op de betrokken medewerkers, zorgvuldigheid is geboden!

Avada Admin

Administratie – Automatisering

Een blauwdruk van de ideale situatie is hierbij het uitgangspunt. Dat houdt in dat we moeten weten wat er nu niet goed gaat, waar we graag  naar toe willen en welke impact dat heeft of moet hebben op bestaande processen en betrokken medewerkers.

Automatisering maakt de weg vrij voor zelfontplooiing van medewerkers door een herverdeling van taken. Medewerkers kunnen er zelfs gelukkiger door worden, wellicht niet meteen maar met geduld kan veel worden bereikt.

Avada Admin

Rapportage

Het behaalde resultaat mag aan het eind van het jaar geen verrassing meer zijn. De data die we het hele jaar verzamelen moet direct te gebruiken zijn voor relevante rapportages die inzicht geven in resultaat, liquiditeit en solvabiliteit.

Lukt dat binnen uw organisatie nu niet of niet op tijd? Dan komen wij graag in gesprek met u.

Avada Admin

Samenstellen

Het samenstellen van de jaarrekening is een dienst waarvan wij bij AAdditum vinden dat deze niet meer de aandacht moet krijgen die het vroeger wel kreeg. Wij vinden het veel belangrijker dat u elk kwartaal of elke maand weet wat er in de jaarrekening staat want dat is wat we het liefste doen; elke maand of elk kwartaal inzicht geven in de prestaties van uw onderneming.

Als u opereert vanuit een besloten vennootschap zullen we heel efficiënt de jaarrekening samenstellen maar ook niet meer dan dat; wij besteden onze tijd liever aan rapporteren en adviseren!

Waarom deze dienst nemen?

Onze missie – van financieel auteur naar financieel regisseur. Klanten verbinden door automatiseren, rapporteren en adviseren.

Neem gerust contact op

Wij maken graag kennis met u om de mogelijkheden te verkennen.